نوشته‌ها

میلیا

میلیا

میلیا که به آن کیست میلیوم نیز گفته می‌شود،  نقاط ریز سفیدی است که بر روی پوست و معمولاً به صوررت توده‌ای دور چشمان ظاهر می‌شوند. ضایعۀ میلیا که به عنوان ضایعه و مخحل زیبایی به شمار می‌آید، از جمله مواردی است که باعث می‌شود تا زیبایی فردی کاسته و اعتماد به نفس افراد کاهش یابد.

میلیا، عارضه پوستی در اطراف چشم است.

میلیا نیز در هر سن و هر جنسی ممکن است ظاهر شود و در مواردی با ضایعه‌های دیگری همانند آکنه اشتباه گرفته شود. این عارضه پوستی بر خلاف بسیاری از ضایعه‌ها، فاقد چربی است و تنها اطراف چشم را در برمی‌گیرد. کیست میلیوم عموماً به صورت جوش‌های ریز و برجسته کوچک و در عین حال سفید ظاهر می‌شود که عموماً گروهی و دسته‌ای می‌باشند.

میلیا

براساس تحقیقات پزشکان بیماری میلیا به دلیل گیر کردن کراتین در زیر پوست و در نتیجه ایجاد برجستگی ظاهر می‌شود. برخی نیز معتقدند این عارضه پوستی مشابه عارضۀ مروارید اپستین است. میلیا بنابر شدت و میزانی که در پوست ظاهر می‌شود، به انواع گوناگونی قابل تقسیم است. گروه نخست، میلیای نوزادی است که تنها در نوزادان ظاهر می‌شود و عموماً پس از چند ماه از میان می‌رود. گروه دوم، میلیای جوانی است که بر اثر سندرم‌های ژنتیکی ظاهر می‌شود. نوع دیگر، میلیای بزرگسالی است که تنها در افراد بالغ ظاهر می‌شود و از چندین هفته و چندین ماه در اطراف چشم انسان باقی می‌ماند. میلیای شدید که به نوعی مشابه عارضه نازیبای پوست مرغی است و نواحی وسیع‌تر از اطراف چشم را در برمی‌گیرد. این عارضه با خارش در نواحی بالاتنه نیز همراه خواهد بود. میلیایی دیگر با نام میلیای ناشی از زخم مشهور است.

گیر افتادن کراتین زیر پوست باعث ظهور میلیا می‌شود.

در این نوع میلیا فرد دچار سوختگی، التهاب و کیست‌های کوچکی می‌شود. نوع دیگر به میلیایی دارویی مشهور است که در اثر مصرف و عوارض برخی از داروها نظیر کرم‌ها ظاهر می‌شود. برای رفع این عارضه از مواد شیمیایی، لیزر، جراحی و مواد دارویی استفاده می‌شود.