نوشته‌ها

آناتومی پوست سر

پوست سر، بخشی از پوست بدن است که جمجمه را می پوشاند. پوست سر دارای مقاومت بیشتری نسبت به بقیه پوست بدن بوده و البته دارای همان ساختار است، ولی با این تفاوت که چند خصوصیت منحصر به فرد را نیز دارا می‌باشد:

استحکام زیاد و غنای استثنایی آن از نظر پیازهای مو که از آن، موهای خاصی می روید (موی سر)

گسترش زیاد شبکه عروقی (زخمی که روی پوست سر ایجاد می شود، معمولا خون بیشتری از آن دفع می شود) که توسط سه شاخه از شریان سبات تغذیه می‌شود. این شبکه بسیار متراکم، برای ادامه حیات موها ضروری است. زیرا تغذیه آنها را بر عهده داشته و تکثیر آنها را تسهیل می کند. هنگامی که خون به خوبی جریان پیدا نمی کند، پوست سر به اندازه کافی تغذیه نمی شود و این وضعیت، عواقب زیانباری برای سلامتی موها در پی خواهد داشت، وفور شبکه عصبی که از شاخه‌های عصب سه شاخه‌ای صورت (که از مغز می‌آید) و مجموعه عصبی گردن (نخاع) تشکیل می شود. این دوگانگی ریشه عصبی در عملکرد آن که هم حسی و هم حرکتی است، آشکار می‌شود.

تراکم زیاد دو نوع غده، دسته اول شامل غدد چربی که تعداد آنها نسبت به سایر مناطق بدن بیشتر است و گروه دوم غدد تولید کننده عرق که فراوانی آنها نیز بیشتر و اندازه شان بزرگتر است، در زیر پوست سر، عضلاتی قرار دارد که به شکل مساوی تقسیم نشده است. در قسمت فوقانی جمجمه تقریبا می‌توان گفت عضلاتی وجود ندارد، در حالیکه این عضلات، در اطراف سر و روی گردن رشد بیشتری دارد، پوست سر، تا پایین جمجمه یعنی جایی که با عضلات گردن در حفاظت از مخچه و اولین مهره‌های گردنی مشارکت دارد، ادامه پیدا می‌کند. این پوست، به عنوان حامی زنده موی سرو قسمت تغذیه کننده آن مطرح است